ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Link เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
รายละเอียดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 12-13 กันยายน 2562

  ****รายละเอียดในการเข้าค่าย****

๑.  ระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม

    วันที่เข้าค่าย  Ø วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

   @  รายงานตัว    Ø วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา อาคาร ๓ ชั้น ๑

   I  เสร็จสิ้นกิจกรรม   Ø วันเสาร์ที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๒    กลับถึงโรงเรียน  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  (โดยประมาณ)

๒.  สถานที่ในการเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี    Ø  ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี      

๓.  การแต่งกาย  Ø  แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  พร้อมด้วยหมวกครบชุดเตรียมอุปกรณ์ - เครื่องเขียนมาให้พร้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 (4/03/63) article
แจ้งผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3 ณ สนานสอบโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา (4 /03/ 2563) article
รายละเอียดการแข่งขันว่ายน้ำ ศิรินุสรณ์ สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียด "แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562" (2/10/62) article
รายละเอียดกิจกรรมค่าย English Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 article
รายละเอียด/ตารางโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพ ครั้งที่ 15 (วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562) article
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2562 article
โครงการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันฟรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.