ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     รายละเอียดกิจกรรมค่าย English Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 article

รายละเอีดยกิจกรรมค่าย English Camp 2019 (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562       

              ด้วยในปีการศึกษา  2562  ทางโรงเรียนโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ได้วางแผนดำเนินกิจกรรมค่าย   English   Camp  2019 (ครั้งที่ 3) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3-6  โดยรูปแบบกิจกรรมค่าย  เป็นการสร้างพื้นฐานทักษะความรู้การใช้ภาษาผ่านกิจกรรม  และเป็นการบูรณาการในรูปแบบฐานกิจกรรมสร้างทักษะความรู้อย่างหลากหลาย ไปพร้อมกับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมร่วมกันโดยครูในกลุ่มสาระต่างประเทศและครูชาวต่างชาติ  ร่วมดูแลและดำเนินกิจกรรม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       ►   สถานที่  ณ  โรงแรมบ้านท้ายหาด  รีสอร์ท   ( Baan Tai Had  Resort )  จังหวัดสมุทรสงคราม

       ►   ระหว่างวันที่  7- 8  ตุลาคม  2562   ( 2 วัน  1 คืน) 

      ►  จำนวนที่รับสมัคร  (รับจำนวน  120  คน )   แยกเป็นระดับชั้นดังนี้   

        ป.3  จำนวน 40 คน     

        ป.4  จำนวน 20 คน      

        ป.5  จำนวน 30 คน     

        ป.6 ≈  จำนวน 30 คน   

      (ปิดรับสมัครก่อนเวลาเมื่อครบจำนวนตามที่กำหนด)    โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีคณะครูของทางโรงเรียนร่วมเดินทางและดูแลนักเรียนตลอดการเข้าค่าย

**** รายละเอียดของกิจกรรม ****

TIME

DAY 1 : ACTIVITIES

กิจกรรมวันที่ 1

**07.00-08.00 am.

Registration

ลงทะเบียน (ตรงต่อเวลา)

08.00 am.

Start the journey v from S.N.school

ออกเดินทางจากโรงเรียนโดยรถปรับอากาศ

10.00 am.

Arrive   Baan Tai Had Resort

เดินทางถึง  Baan Tai Had Resort

10.30 – 12.00 am.

Opening Ceremony

JOY PLAY LEARN with

BASE ACTIVITIES [Part 1]

พิธีเปิด

สนุกกับฐานกิจกรรม

12.00 – 13.00 pm.

: Lunch time   ä1

รับประทานอาหารกลางวัน  ä 1

13.00 – 17.00 pm.

JOY PLAY LEARN with

BASE ACTIVITIES [Part 2]

สนุกกับฐานกิจกรรม

17.0019.00 pm.

Private activities:

Dinner time   ä2

ภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเย็น  ä 2

19.0021.00 pm.

Paint  the beautiful bag

Group Games & Song Acitivities

สนุกกับการสร้างสรรค์กระเป๋าใบสวย

21.30 pm.

Rest timeã : Goodnight & Sweet Dream

พักผ่อนนอนหลับฝันดี  ã

TIME

DAY 2 : ACTIVITIES

กิจกรรมวันที่ 2

07.00 – 09.00 am.

Good Morning  : Breakfast  time  ä 3

ตื่นนอนภารกิจส่วนตัวยามเช้า

รับประทานอาหารเช้า  ä 3

09.0011.00 am.

ENGLISH  GOT  TALENT  SHOW

Group  Games  &  Song  Acitivities

สนุกกับกิจกรรมการประกวด

ENGLISH GOT TALENT

11.00 am.–13.00 pm.

Conclusion  Ceremony

: Lunch  time  ä 4

พิธีปิด / สรุปกิจกรรม / มอบรางวัล

รับประทานอาหารกลางวัน  ä 4

13.00 – 16.00 pm.

Go back to SIRINUSORNVITHAYA SCHOOL with  Happiness  &  Joyfull

เดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ J

 

 

 
📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์

🔔ตารางกำหนดการกิจกรรม ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 article
🔔กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และมาตรการช่วยเหลือลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
🔔แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
🔔เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (นักเรียนเก่าและ นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563)
🔔แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายชุดนักเรียนและเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
🔔รายละเอียดเปลี่ยนแปลงการรับสมุดรายงานผล+เงินอุดหนุน+นม (ภาคเรียนที่ 2/2562)
🔔รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 article
🔊กำหนดการสอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3 ณ สนานสอบโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียดการแข่งขันว่ายน้ำ ศิรินุสรณ์ สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียด "แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562" (2/10/62) article
รายละเอียดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 12-13 กันยายน 2562
รายละเอียด/ตารางโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพ ครั้งที่ 15 (วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562) article
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2562 article
โครงการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันฟรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.