ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     

   เอกสารโบรชัวร์ (Brochure) โรงเรียน

       คลิกแผ่นที่ 1               ลิกแผ่นที่ 2 

  แจ้งผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

 Ü  นักเรียนที่  สอบไม่ผ่านเกณฑ์ และค้างส่งงาน ให้ตรวจสอบ

       รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บริเวณบอร์ด อาคาร 3 ชั้น 1

                            กำหนดการสอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์

                  ระดับชั้น ป. 4-6  (วันที่ 9 มีนาคม 2563)

วิชา

เวลา

ห้องสอบ

ป.4

ป.5

ป.6

คณิตศาสตร์

08.00 น.-09.00 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.6/1

วิทยาศาสตร์

09.00 น.-10.00 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/5

ห้อง ป.6/4

ภาษาไทย

10.00 น.-11.00 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.6/5

สังคมศึกษา

11.00 น.-12.00 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.6/6

พักกลางวัน   12.00 น. - 12.30 น.

ประวัติศาสตร์

12.30 น.-13.30 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.6/6

ภาษาอังกฤษ

13.30 น.-14.30 น.

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.6/5

   กรณีค้างส่งงาน  นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ตั้งแต่

  เวลา 9.00 น. - 15.00 น.      

  หมายเหตุ  การสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสายชั้น

            **ขอให้นักเรียนมาในเวลาตามที่กำหนด ขอบคุณค่ะ...**

************************************************************************************************************************************************

คลิก    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

           ►  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

                      

 
📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์

🔊เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (นักเรียนเก่า และ นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563)
🔊แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายชุดนักเรียนและเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
🔊เอกสารเรื่อง รายละเอียดเปลี่ยนแปลงการรับสมุดรายงานผล+เงินอุดหนุน+นม (ภาคเรียนที่ 2/2562)
รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 (4/03/63) article
กำหนดการสอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3 ณ สนานสอบโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา (4 /03/ 2563) article
รายละเอียดการแข่งขันว่ายน้ำ ศิรินุสรณ์ สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียด "แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562" (2/10/62) article
รายละเอียดกิจกรรมค่าย English Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 article
รายละเอียดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 12-13 กันยายน 2562
รายละเอียด/ตารางโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพ ครั้งที่ 15 (วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562) article
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2562 article
โครงการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันฟรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.