ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     ขั้นตอนการโอนเงินชำระค่าหนังสือนักเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

 กรณี ≈ ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไม่สามารถอัฟโหลดได้สามารถส่งไฟล์สลิปได้ที่เมลโรงเรียนได้เลยค่ะ  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB)

 sn2020room@gmail.com 

พร้อมเขียนชื่อนักเรียน /ชั้น/ห้อง/รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ครบ  

**รายการหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา   2564**

 - ระดับชั้นอนุบาล    1  
 - ระดับชั้นอนุบาล    2  
 - ระดับชั้นอนุบาล    3 
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  1  
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  2  
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  3
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  4
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  5
 - ระดับประถมศึกษาปีที่  6

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแนบไฟล์หลักฐานการโอน


👉คำนำหน้า(นักเรียน) :
👉ชื่อ-สกุล (นักเรียน) :  *
👉ห้องเรียน(เดิม ปี 2563) :
👉รายการชำระ : ค่าหนังสือเรียน ปี 2564
ค่าเรียน Summer ปี 2564
ค่ารถ รับ-ส่ง Summer ปี 2564 (สำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ใช้บริการนั่งรถ รับ-ส่ง นักเรียน กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายที่ห้องธุรการ)
👉ระดับชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 :
👉รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ : ค่าหนังสือ อ.1 : 1,320 บาท
ค่าหนังสือ อ.2 : 898 บาท
ค่าหนังสือ อ.3 : 1,179 บาท
ค่าหนังสือ ป.1 : 2,845 บาท
ค่าหนังสือ ป.2 : 2,355 บาท
ค่าหนังสือ ป.3 : 2,357 บาท
ค่าหนังสือ ป.4 : 2,356 บาท
ค่าหนังสือ ป.5 : 2,224 บาท
ค่าหนังสือ ป.6 : 2,326 บาท
ค่าเรียน Summer ปี 2564 อนุบาล-ประถม = 1,800 บาท (สำหรับนักเรียน เก่า)
ค่าเรียน Summer ปี 2564 อนุบาล-ประถม = 2,200 บาท (สำหรับนักเรียนใหม่)
ค่าบริการนั่งรถ รับ-ส่ง Summer ปี 2564 (กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายห้องธุรการ )
👉ค่าบริการนั่งรถ รับ-ส่ง Summer ปี 2564 :
👉รวมสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด :  *
👉อัพโหลดไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB) :
👉อัพโหลดไฟล์แผนที่/ที่อยู่ (กรณีใช้บริการนั่งรถ รับ-ส่ง นักเรียน) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB :
👉เบอร์โทรผู้ปกครอง :  *💰ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

ขั้นตอนการโอนชำระค่าบำรุง การศึกษาโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารCopyright © 2010 All Rights Reserved.