ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     การกำหนดค่าเป้าหมายปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน.pdf

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.pdf 

ขอเชิญตรวจสอบและเสนอแนะ_บันทึกความเห็นชอ.pdf

ข้อมูลมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน ย้อนหลัง 3 ป.pdf

ข้อมูลมาตรฐานระดับปฐมวัย ย้อนหลัง 3 ปี 63-65.pdf

 
📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ปกครอง และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ได้ 100 คะแนนเต็ม และได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 256
หยุดสงกรานต์
🔊ผลการสอบประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2/2566 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา