ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์  ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     📑ระเบียบการ

 

    เอกสารในการสมัครเรียน   

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)นักเรียน  1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด  
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,บิดา,มารดา)อย่างละ 1 ชุด
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
 • ผู้ปกครองเพื่อทำบัตรรับนักเรียน/ผ่านประตู ขนาด1นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 • หมายเหตุ นักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล 2-ป.1 ใช้เอกสาร ใบรับรองการศึกษา จากโรงเรียนเดิม
 • นักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น ป.2- ป.6 ใช้เอกสารแจ้ง ย้ายจากโรงเรียนเดิม ดังนี้           ปพ.1,ปพ.6(สมุดพก),ปพ.8 ปศ. 20 (ใบส่งตัว)  
  (นักเรียนเข้าใหม่ ป.2-ป.6 ใช้ผลการเรียนตั้งแต่  ระดับ ป.1 จนถึงระดับสุดท้ายที่ศึกษา ค่ะ)

                                                                                    

 

**สนใจติดต่อสอบถาม**

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา  

 

เลขที่ 2 ซอยบางขุนเทียน 12  แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

 โทร . 02- 4165255  , 02- 4168678-9

วันทำการ      *   วันจันทร์ - ศุกร์  7.30 -17.00 น.  

        *   วันเสาร์   9.00 - 14.00  น.

 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา