ReadyPlanet.com
dot
dot
การบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Link เว็บไซต์น่าสนใจ
dot


                                                   


ระเบียบการ

                  

    เอกสารในการสมัครเรียน   

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน  1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา)อย่างละ 1 ชุด
  • รูปถ่าย  1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 7 ใบ                    (ระดับอนุบาลแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนศิรินุสรณ์)
  • รูปถ่าย  1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 7 ใบ                    (ระดับประถมแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา)
  • รูปถ่ายผู้ปกครอง เพื่อทำบัตรรับนักเรียน / ผ่านประตู 1 นิ้ว  ครึ่ง จำนวน 2 ใบ  
  • หมายเหตุ นักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล 2-ป.1 ใช้เอกสาร ใบรับรองการศึกษา จากโรงเรียนเดิม
  • นักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น ป.2- ป.6 ใช้เอกสารแจ้ง ย้ายจากโรงเรียนเดิม ดังนี้           ปพ.1,ปพ.6(สมุดพก),ปพ.8 ปศ. 20 (ใบส่งตัว)  
    (นักเรียนเข้าใหม่ ป.2-ป.6 ใช้ผลการเรียนตั้งแต่  ระดับ ป.1 จนถึงระดับสุดท้ายที่ศึกษา ค่ะ)

                                                                                    

**สนใจติดต่อสอบถาม**

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา  

เลขที่ 2 ซอยบางขุนเทียน 12  แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

 โทร . 02- 4165255  , 02- 4168678-9

วันทำการ      *   วันจันทร์ - ศุกร์  7.30 -17.00 น.  

        *   วันเสาร์   9.00 - 14.00  น.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.