ReadyPlanet.com
dot
dot
การบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Link เว็บไซต์น่าสนใจ
dot


                                                   


คณะผู้บริหาร

 

ข้อมูลด้านการบริหาร

 
  

 

 นางสุดาวรรณ    ม่วงศิริ
 ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการโรงเรียน  
 วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 ดำรงตำแหน่ง           พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน

 


 

 นางสาวสุมุกดา   ม่วงศิริ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วุฒิการศึกษา       ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
 ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ. ๒๕๓๒  - ปัจจุบัน 

 

  

 

    นางสาวสุปาณี       ผลศรัทธา 

   ตำแหน่ง           ►     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

   วุฒิการศึกษา    ►     ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา  

   ดำรงตำแหน่ง   ►     พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน   

  

 

 

      นางสายใจ           เถื่อนสว่าง   

      ตำแหน่ง             ►      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  

      วุฒิการศึกษา      ►      ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาการวัดและประเมินผล การศึกษา

      ดำรงตำแหน่ง     ►       พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.