ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     รายละเอียดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 12-13 กันยายน 2562

  ****รายละเอียดในการเข้าค่าย****

๑.  ระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม

    วันที่เข้าค่าย  Ø วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

   @  รายงานตัว    Ø วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา อาคาร ๓ ชั้น ๑

   I  เสร็จสิ้นกิจกรรม   Ø วันเสาร์ที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๒    กลับถึงโรงเรียน  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  (โดยประมาณ)

๒.  สถานที่ในการเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี    Ø  ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี      

๓.  การแต่งกาย  Ø  แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  พร้อมด้วยหมวกครบชุดเตรียมอุปกรณ์ - เครื่องเขียนมาให้พร้อม
📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์

🔔ตารางกำหนดการกิจกรรม ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 article
🔔กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และมาตรการช่วยเหลือลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
🔔แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
🔔เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (นักเรียนเก่าและ นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563)
🔔แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายชุดนักเรียนและเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
🔔รายละเอียดเปลี่ยนแปลงการรับสมุดรายงานผล+เงินอุดหนุน+นม (ภาคเรียนที่ 2/2562)
🔔รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 article
🔊กำหนดการสอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3 ณ สนานสอบโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียดการแข่งขันว่ายน้ำ ศิรินุสรณ์ สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา article
รายละเอียด "แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562" (2/10/62) article
รายละเอียดกิจกรรมค่าย English Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 article
รายละเอียด/ตารางโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพ ครั้งที่ 15 (วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562) article
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2562 article
โครงการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันฟรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.