ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : โครงงานวิทยาศาสตร์ D.I.Y. ป.3
รายละเอียด:

เด็กๆ นักเรียนชั้น ป.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ D.I.Y. ไอเดียงานประดิษฐ์หุ่นยนต์จากขวดน้ำ และทำสวนถาดมหัศจจรย์ (30-01-63)

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : โครงงาน"ผลไม้ของฉัน" เด็กๆเตรียมอนุบาล
รายละเอียด:

โครงงาน"ผลไม้ของฉัน" เด็กๆเตรียมอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดยใช้การปฏิบัติงานศิลปะบนจานกระดาษ (29/01/63) 

จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)
รายละเอียด:

 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสต่างๆ (ห้องเรียนระดับประถมศึกษาและห้องพักครู ) (4/02/2563)

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)
รายละเอียด:

 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสต่างๆ (ห้องเรียนระดับอนุบาล ) (4/02/63)

จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2020
ชื่ออัลบั้ม : บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)
รายละเอียด:

 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสต่างๆ (บริเวณโรงเรียนและภายนอก)  ( 4/02/2563)

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : แนะแนว ป.6
รายละเอียด:

แนะแนวการศึกษาต่อเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนระดับชั้น ป.6 (22/01/63)

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มการงานอาชีพ
รายละเอียด:

งานอาชีพ กลุ่มสนใจ "Cup Cake Cone" , "Strawberry Cup Cake" นักเรียนชั้น ป.4-5 ม.ค.63

 

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : แนะแนวอาชีพ
รายละเอียด:

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ "น้ำแข็งไส" ผู้ปกครอง ด.ช. ณภัทร  สาลีผล นักเรียนชั้น ป.1/4

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : โรงอาหารนักเรียนอนุบาล 1-3
รายละเอียด:

อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย สมอง ระบบประสาทและสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ เด็กปฐมวัยจึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะทางด้านอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจัดเตรียมอาหารหลากหลายชนิดหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (โปรแกรม IEPและ EEP)
รายละเอียด:

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1  (โปรแกรม IEPและ EEP) การเรียนรู้ของเด็กต้อง สนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ครอบคลุมทักษะทุกด้านและช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.