ReadyPlanet.com
dot
dot
การบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Link เว็บไซต์น่าสนใจ
dot


                                                   


> สอบประเมิน (Reading Test : RT) ประถม 1

สอบประเมิน (Reading Test : RT) ประถม 1

(Reading Test : RT) เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (12-02-63)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.