ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     > กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 🥳ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น ดัง พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน 👏👏


โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา