ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     > เรียนอย่างมีความสุข เรียนดี สนุกกับการเรียนรู้

เรียนอย่างมีความสุข เรียนดี สนุกกับการเรียนรู้

การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่ทุกคน อยากให้ลูกเรียนเก่ง อยากให้ลูกฉลาด สมวัย มีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสมอง ร่างกาย จิตใจ การดำเนินชีวิตที่ดี เก่ง ฉลาดรอบด้าน และประสบความสำเร็จในอนาคต...โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา พร้อมใส่ใจดูแล รักและห่วงใยเสมอมา...


โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา