ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่าชาว ศรว ลงทะเบียนด่วน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจอยากร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
bulletสาระความรู้ กับ สพฐ 3
bulletสาระความรู้ กับ กระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletนานาสาระ กับ เด็กดีดอทคอม
dot
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
dot


 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา.......ยินดีต้อนรับค่ะ

      โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.)กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 2ซอยบางขุนเทียน 12แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่จำนวน10ไร่ เจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ อดีตสก.ประพันธ์ ม่วงศิริ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเน้นให้เด็ก    ทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามเป้าหมายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยายินดีต้อนรับ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ

ประกวดเต้นคนอร์ชิ่งแชมประเทศไทย

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1

                                             

  


 

 แจ้งท่านผู้ปกครองทราบค่ะ...ห้องธุรการปิดทำการตั้งแต่วันที่  12-18 เม.ย. 57  และเปิดทำการในวันที่  19  และ 21 เม.ย. 57   เป็นต้นไปค่ะ (สุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้เที่ยวอย่างปลอดภัยและเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ ทุกท่านนะค่ะ)

  แจ้งผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6  ประจำปีการศึกษา  2 / 2556

   รายละเอียดกำหนดการประชุมผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและชำระค่าหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา  2557  

   แจ้งรายละเอียดการรับเกียตรบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีพร้อมทุนการศึกษาของนักเรียนระดับชัั้น   ป.6  ประจำปีการศึกษา  2555  รุ่น  17   ขอให้ติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการภายใน  วันที่  10-14  มีนาคม  57  เวลา  9.30-15.00 น.  (กรณีถ้าไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนจะทำทุนการศึกษาร่วมทำบุญกับทาง วัดนาคปรก .. นะจ๊ะ)   

   ตารางรายละเอียดระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  2557   

***  เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทุกระดับชั้น  วันที่ 19  พฤษภาคม  2557  ***  ประจำเดือน  เมษายน  57

วันที่  1 เม.ษ. 57 * ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล (นักเรียนใหม่)

วันที่  2 เม.ษ. 57 *  เปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ( Summer )  1/57

วันที่  12-20  เม.ษ. 57 * หยุดช่วงสงกรานต์

วันที่  22-25  เม.ษ. 57 * เปิดจำหน่ายชุดนักเรียน  ระดับประถม

วันที่ 26-29  เม.ษ.  57 * เปิดจำหน่ายชุดนักเรียน  ระดับอนุบาล

  ประจำเดือน  มีนาคม  57

วันที่ 3-5 มี.ค. 57 * นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ิ 3 และ 5 มี.ค. 57 * นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทดสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่  2/2556

วันที่  8   มี.ค. 57 * งานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา  2556

วันที่  9  มี.ค. 57 *  แจ้งผลการทดสอบการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6

วันที่  10 มี.ค.  57 * สอบซ่อมผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  

วันที่  15-18 มี.ค. 57* ครูสัมมนาบุคลากร (ห้องธุรการปิดทำการ)

วันที่  28  มี.ค. 57 * กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ป.6 

วันที่  29  มี.ค. 57 *ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น  อนุบาล - ป.5   รับสมุดรายงานผลการเรียน

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  57 

วันที่  8  ก.พ. 57 * สอบ  O-NET นักเรียนชั้น ป.6

วันที่  18-21 ก.พ. 57 * กิจกรรมงานวิชาการแสดงผลงานของนักเรียน  (อนุบาล - ประถมศึกษา)

วันที่  24   ก.พ .  57 * นักเรียนระดับชั้นป.3 สอบ  (NT)

วันที่  28   ก.พ.  57 * ระดับอนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่  28   ก.พ.  57 * ระดับประถมศึกษา  สอบปลายภาคเรียนที่  2/2556

 ประจำเดือน  มกราคม  57   

วันที่  9   ม.ค. 57 * กิจกรรม กีฬาสีนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ( พร้อมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)    

วันที่ 10  ม.ค. 57 * กิจกรรม กีฬาสี นักเรียนระดับชั้น  ป.1-6   ( พร้อมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

วันที่ 15 ,17และ20  ม.ค. 57 * สอบกลางภาคเรียนที่  2/2556 (ระดับประถม)

วันที่ 16  ม.ค. 57 * หยุดเนื่องในวัน ครู                                                 

   รวมภาพบรรยากาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท นักเีัรียนระดับชั้น ป.5-6 ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 26 พ.ย. 56  

 

การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน  กลุ่มที่ 21 ณ  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา  วันที่ 25  มกราคม  2556

 มูลนิิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน จากการเข้าร่วมโครงการ "The  Heart of  Giving"  ปีที่  5 

 นางสาวสุปาณี   ผลศรัทธา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาได้เข้าร่วมพิธีพร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ในวันที่ 26 ธันวาคม  56   ณ   โรงแรมปรินซ์พาเลซ  มหานาค               

สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ค่ะ...

 

  

                             

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา . .ยินดีต้อนรับ ทุก ๆ ท่าน โทรศัพท์ 0-2416-5255,0-2416-8678-9