ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

 

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

         

                        

 


 

   

 

   แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2558

             ►  ตารางกำหนดการสอบกลางภาค 1/2558

             ►  ตารางอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2558

    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี/โท ประจำปีการศึกษา 2557

      

   

  

ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน

ประจำเดือน   สิงหาคม   58

วันที่  4  ส.ค.  58 * นักเรียนชั้น  ป. 6  เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่   ณ   องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วันที่  5  ส.ค.  58 * นักเรียนชั้น  ป. 5  เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่   ณ   องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วันที่  6  ส.ค. 58 * นักเรียนชั้น   ป.4  เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่    ณ   องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่  7  ส.ค. 58 * นักเรียนชั้น   ป.3   เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่   ณ    องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่  11 ส.ค. 58 * กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่  12 ส.ค. 58* หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่  14 ส.ค. 58* ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  นครธน

กิจกรรมน้องๆอนุบาล
icon

      

     


icon

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

  

 

คนเก่ง ศ.ร.ว.

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย(30/7/57)

ผู้ช่่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูสายใจ  เถื่อนสว่าง   (29/8/57)

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.