ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
dot


 นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดนาคปรก ในวันที่ 25-26 กรกฏาคม 57 นะจ๊ะ...
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา.......ยินดีต้อนรับค่ะ

      โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.)กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 2ซอยบางขุนเทียน 12แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่จำนวน10ไร่ เจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ อดีตสก.ประพันธ์ ม่วงศิริ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเน้นให้เด็ก    ทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามเป้าหมายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา  

 

    

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยายินดีต้อนรับ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ

 

           

   * รายละเอียดการอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  

               * กำหนดวันทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/ 57  (ระดับประถมศึกษา)

   แจ้งรายละเอียดการรับเกียตรบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีพร้อมทุนการศึกษาของนักเรียนระดับชัั้น   ป.6  ประจำปีการศึกษา  2555  รุ่น  17   ขอให้ติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการภายใน  วันที่  10-14  มีนาคม  57  เวลา  9.30-15.00 น.  (กรณีถ้าไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนจะทำทุนการศึกษาร่วมทำบุญกับทาง วัดนาคปรก .. นะจ๊ะ)           

  


 

***ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน***

 ประจำเดือน  กรกฏาคม  57

 วันที่ 2-8 ก.ค. 57 * กิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา

 วันที่ 4  ก.ค. 57* กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน

 วันที่ 9 ก.ค. 57 * ถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดกำแพง  (ยอดเงินทำบุญถวาย ณ วัดกำแพง  จำนวน  74,693  บาท)

 วันที่ 11-14 ก.ค. 57* หยุดต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 วันที่ 17,18,21  ก.ค.  57 * สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57  (นักเรียนระดับประถม)

 วันที่ 25-26 ก.ค. 57 * กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  นักเรียนระดับชั้น ป.6    ณ  วัดนาคปรก  เขต ภาษีเจริญ  

 วันที่  29  ก.ค.  57 * กิจกรรม วันภาษาไทย

 ประจำเดือน  มิถุนายน  57

วันที่ 21 มิ.ย. 57 * กิจกรรมการฝึกอบรม "ค่ายพุทธบุตร" ครั้งที่  4   (นักเรียนระดับชั้น  ป.4)

วันที่ 22 มิ.ย. 57 * กิจกรรมการฝึกอบรม "ค่ายพุทธบุตร" ครั้งที่  5   (นักเรียนระดับชั้น  ป.5)                

สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ค่ะ...

 

                             icon
icon
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา . .ยินดีต้อนรับ ทุก ๆ ท่าน โทรศัพท์ 0-2416-5255,0-2416-8678-9