ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

วีดีโอแนะนำโรงเรียน  

                                

     

การฉัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข็มที่  1 

จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครธน     

 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6  สำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าใช่จ่ายไว้กับทางโรงเรียน  ทางโรงพยาบาลนครธนจะมาทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในวันที่  8  สิงหาคม 57  ที่โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา  ขอบคุณค่ะ  (28/7/57)

 

     

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

แห่งชาติปี 57 ณ อาคารกีฬาเวสน์  ๒

( ไทย-ญี่ปุ่น)  กทม.  (30/7/57)

 

dot


ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน

ประจำเดือน  สิงหาคม  57

 วันที่ 6-8  ส.ค. 57 * กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

 วันที่ 11-12 ส.ค.  57* หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  

 วันที่ 14 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.4 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  ศูนย์   วิทยาศาสตร์  สมุทรสาคร

 วันที่ 15 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.3  เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  ศูนย์  วิทยาศาสตร์  สมุทรสาคร

 วันที่  22 ส.ค.  57 * กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 วันที่ 23 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.6 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  องศ์การ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

 วันที่ 30 ส.ค. 57 * นักเรียน ป.5 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  องศ์การ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 


กิจกรรมน้องๆอนุบาล

       

       


วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

   

    

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.