ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

     

 วีดีโอแนะนำโรงเรียน

         

                        

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ โดย โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

              

                            ***********************************************************************************

  ประมาลภาพการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

    ► กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา

    ► กิจกรรมระดับชั้นอนุบาล

   กำหนดการทดสอบประเมินผลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 

          * ระดับอนุบาล  1 - 3

          * ระดับประถม 

          * ตารางอ่านหนังสือสอบ         

   ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล  ศ.ร.ว.คัพ  ครั้งที่ 12   

              **โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล  ศ.ร.ว.คัพ ครั้งที่ 12 **     

"กิจกรรมฟุตซอลเริ่มแข่งขันวันที่  6-9  กันยายน 2559" ...กิจกรรมประจำเดือน....

ประจำเดือน พฤศจิกายน  59

วันที่ 1 พ.ย.59 * เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559   (ทุกระดับชั้น)

ประจำเดือน ตุลาคม 59

วันที่ 1 ต.ค. 59 * ระดับอนุบาล  1-3 ทัศนศึกษา   ณ    ฟาร์มโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 ต.ค. 59 * ระดับประถมศึกษา สอบประเมินปลายภาค 1/2559

วันที่ 4 ต.ค. 59 * ระดับ ป.1 - ป.2  ทัศนศึกษา   ณ  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน  จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 ต.ค. 59 * ระดับ ป.3 - ป.4  ทัศนศึกษา   ณ  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดขนอนหนังใหญ่-โรงงานปั้นโอ่ง  จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 ต.ค. 59 * ระดับ ป.5 - ป.6  ทัศนศึกษา   ณ   วัดพนัญเชิง  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระราชวังโบราณวิหารพระมงคลบพิตร  และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 ต.ค. 59 * แจ้งผลการสอบประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

วันที่ 10 ต.ค. 59 * สอบซ่อม นักเรียนที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

ประจำเดือน กันยายน 59

วันที่ 3 ก.ย. 59* กิจกรรม "ค่ายเรารักคณิตศาสตร์"  ระดับชั้น ป. 3-4

วันที่ 4 ก.ย. 59* สอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET  ระดับชั้น ป.3-6

วันที่ 6-9 ก.ย. 59 *กิจกรรม ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพครั้งที่  12

วันที่ 27-30 ก.ย. 59 *ระดับอนุบาลสอบประเมิน ปลาบภาค 1/2559

วันที่ 29-30 ก.ย. 59 * ระดับประถมสอบประเมินปลายภาค 1/2559

                                                  **กิจกรรมน้องๆอนุบาล**

      

     

       No article here !

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.