ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot


 **โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

 

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

                                

 กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6 


 

 

   

   กำหนดการประชุมผู้ปกครอง/ชำระค่าหนังสือแบบเรียน  นักเรียนระดับอนุบาล-ประถม 6 

    กำหนดการเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ  ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 58

   

   

 

ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน

 ประจำเดือน  เมษายน  58

วันที่  1  เม.ย. 58 * เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  Summer  ปี  58

วันที่  6  เม.ย. 58 *  วันจักรี (เรียนตามปกติ)

วันที่  11-19 เม.ย. 58  * หยุดต่อเนื่องวันสงกรานต์

วันที่  21-24 เม.ย. 58 * จำหน่าย ชุดนักเรียนระดับประถม

วันที่  25-28 เม.ย. 58 * จำหน่าย ชุดนักเรียนระดับอนุบาล

ประจำเดือน  มีนาคม  58

วันที่  2-3 มี.ค. 58 * สอบปลายภาค 2/57  ระดับอนุบาล

วันที่ 2-5  มี.ค. 58 * สอบปลายภาค 2/57 ระดับประถมศึกษา

วันที่ 7 มี.ค. 58 * กิจกรรม  รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับ อนุบาล 3 /งานปิดภาคศิรินุสรณ์สัมพันธ์  57

วันที่ 9 มี.ค. 58 * นักเรียน ป.4-6  ดูรายละเอียดแจ้งผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ปลายภาค 2/2557

วันที่ 10 มี.ค. 58* สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (นักเรียน ป.4-6 )

วันที่ 16-18 มี.ค. 58* นักเรียนระดับชั้น ป.6 ติดต่อรับผล O-NET  ณ  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

วันที่  27  มี.ค. 58 * กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น  ป.6  ณ  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 

วันที่ 28 มี.ค. 58 * ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล และ  ประถม 1-5  รับสมุดรายงานผลการเรียน /เงินอุดหนุน/นม  (ภาคเรียนที่ 2/557)

วันที่ 31   มี.ค. 58 * ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558  

 

กิจกรรมน้องๆอนุบาล
icon

     


icon

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

  

 

คนเก่ง ศ.ร.ว.

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย(30/7/57)

ผู้ช่่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูสายใจ  เถื่อนสว่าง   (29/8/57)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.