ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     **โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya School**

 

               

 

📺VDO ประชาสัมพันธ์โรงเรียน!!!!!!!

              

::: คำขวัญโรงเรียน : ร่าเริงแจ่มใส ปัญญาว่องไว มีระเบียบวินัย พลานามัยสมบูรณ์ " :::

                📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2021-12-21

 

 👭กิจกรรมน้องอนุบาล (IEP/EEP)

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีวินัย ใส่ใจการเรียน ฝึกอ่านหัดเขียน พากเพียรวิชา เด็กดีมีปัญญา นำพา สุขเอย
  2022-01-05
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เด็ก ๆ มีพัฒนาการทางสติปัญญาและเรียนรู้การรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเอง
  2021-12-23
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล
  2021-12-23
💰ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ


🎶คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

       

More...

📚คลังความรู้น่าสนใจ

    

เอกสารโบรชัวร์ (Brochure)โรงเรียน

  คลิกแผ่นที่ 1   ลิกแผ่นที่ 2 

 

  

More...

👑ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน!!

  2022-01-10  2021-06-12  2021-02-08🥉การร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
  2020-12-17


  2020-02-11


  2020-01-10


🔔กิจกรรมต่างๆ(ประถมศึกษา)
  2021-02-13
More...

  2020-09-30
More...

📆ปฏิทินกิจกรรม
iconCopyright © 2010 All Rights Reserved.