ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot


 **โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

วีดีโอแนะนำโรงเรียน  

                                

     

รายละเอียดการแข่งขันฟุตซอล  ศรว.ครัพ  ครั้งที่  11   ณ  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา    (1/9/57)

 

 

 

 

ผู้ช่่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูสายใจ  เถื่อนสว่าง   เข้าร่วมพิธีการมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  O-NET  ปีการศึกษา  2556   ระดับประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง    วันที่ 29 สิงหาคม 57   ณ   โรงแรมปริ๊นซ  พาเลช  มหนาค  (29/8/57)

 


ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน

ประจำเดือน   กันยายน   57

วันที่  6  ก.ย.  57 * กิจกรรม "ค่ายเรารักคณิตศาสตร์ " นักเรียนระดับชั้น ป.3-4   ณ   โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

วันที่  8-10 ก.ย. 57 * กิจกรรมฟุตซอล  ศรว.  คัพครั้งที่  11    ณ  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

วันที่ 26 ก.ย.  57 * เริ่มสอบปลายภาคเรียนที่ 1/57 

กิจกรรมน้องๆอนุบาล
icon

     


icon

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

      

คนเก่ง ศ.ร.ว.
icon

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติปี 57 ณ อาคารกีฬาเวสน์  ๒ ( ไทย-ญี่ปุ่น)  กทม.  (30/7/57)

  


เข้าร่วมกิจกรรมแจกไมโลและส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลด้วยเทคนิคพิเศษ (27/8/57)

Copyright © 2010 All Rights Reserved.