ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
::: โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา.ยินดีต้อนรับทุกท่านนะค่ะ. :::

**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

วีดีโอแนะนำโรงเรียน  

                                

     

การฉัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข็มที่  1 

จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครธน     

 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6  สำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าใช่จ่ายไว้กับทางโรงเรียน  ทางโรงพยาบาลนครธนจะมาทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในวันที่  8  สิงหาคม 57  ที่โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา  ขอบคุณค่ะ  (28/7/57)

 

     

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

แห่งชาติปี 57 ณ อาคารกีฬาเวสน์  ๒

( ไทย-ญี่ปุ่น)  กทม.  (30/7/57)

 

dot


ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน

 ประจำเดือน  สิงหาคม  57

วันที่ 6-8  ส.ค. 57 * กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11-12 ส.ค.  57* หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 14 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.3 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  สมุทรสาคร

วันที่ 15 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.4  เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  สมุทรสาคร

วันที่ 22 ส.ค.  57 * กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 23 ส.ค.  57 * นักเรียน ป.6 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 วันที่ 30 ส.ค. 57 * นักเรียน ป.5 เรียนรู้นอกสถานที่  ณ  องศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


กิจกรรมน้องๆอนุบาล

       


วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

   

    

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.