ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

     

 วีดีโอแนะนำโรงเรียน

         

                        

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ โดย โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

              

                            ***********************************************************************************

  ประมาลภาพการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

    ► กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา

    ► กิจกรรมระดับชั้นอนุบาล

   ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล  ศ.ร.ว.คัพ  ครั้งที่ 12   

              **โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล  ศ.ร.ว.คัพ ครั้งที่ 12 **     

"กิจกรรมฟุตซอลเริ่มแข่งขันวันที่  6-9  กันยายน 2559" ...กิจกรรมประจำเดือน....

ประจำเดือน กันยายน 59

วันที่ 3 ก.ย. 59* กิจกรรม "ค่ายเรารักคณิตศาสตร์"  ระดับชั้น ป. 3-4

วันที่ 4 ก.ย. 59* สอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET  ระดับชั้น ป.3-6

วันที่ 6-9 ก.ย. 59 *กิจกรรม ฟุตซอล ศ.ร.ว. คัพครั้งที่ 12

ประจำเดือน  สิงหาคม  59

วันที่ 11 ส.ค. 59 * กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 ส.ค. 59 * หยุดเนื่องใน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 18 ส.ค. 59 * กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่  24 ส.ค. 59 *นักเรียนระดับชั้น  ป.4   เรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

วันที่ 25 ส.ค. 59 * นักเรียนระดับชั้น  ป.3  เรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

ประจำเดือน  กรกฏาคม  59

วันที่  4-12 ก.ค. 59 * กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 

วันที่  13 ก.ค. 59 * คณะครู/ผู้ปกครอง/นักเรียนร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย   ณ  วัดบางบอน   กทม.

วันที่  22-26 ก.ค. 59 * นักเรียนระดับประถม  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59

วันที่  29  ก.ค 59 * กิจกรรมวันภาษาไทย

                                                  **กิจกรรมน้องๆอนุบาล**

      

     

       No article here !

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.