ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot


 **โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

 

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

                                

 


 

  

    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี/โท ประจำปีการศึกษา 2557

      

   

 

 

ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
icon

ประจำเดือน  กรกฏาคม  58

วันที่  1  ก.ค.  58 * วันสถาปนาลูกเสือไทย

วันที่ 24-28 ก.ค. 58 * นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/58

วันที่ 29 ก.ค. 58 * กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/บรรยายธรรม  (ถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัดนินสุขาราม )

วันที่ 27-29  ก.ค. 58 * กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 30 ก.ค. 58 *  หยุดวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 31 ก.ค. 58 *  หยุดวันเข้าพรรษา

ประจำเดือน มิถุนายน  58

วันที่  5-6 มิ.ย. 58 * กิจกรรม"ค่ายพุทธบุตร  ป.6  ณ  วัดนาคปรก 

วันที่  12 มิ.ย. 58 * กิจกรรมเลือกตั้งประธาน/กรรมการนักเรียน ปี 58

วันที่  13  มิ.ย. 58 * กิจกรรม "ค่ายพุทธบุตร  ป.4  ณ  วัดแทนวันดีสุขาราม

วันที่  18  มิ.ย. 58* กิจกรรม " ไหว้ครู"    ระดับอนุบาล/ประถม  

วันที่  20  มิ.ย. 58* กิจกรรม " ค่ายพุทธบุตร  ป.5  ณ วัดแทนวันดีสุขาราม

วันที่  26 มิ.ย. 58 * กิจกรรม "วันสุนทรภู่"  

ประจำเดือน  พฤษภาคม   58

วันที่  1  พ.ค 58 * วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน Summer ปี 58

วันที่  13 พ.ค. 58 * ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.2- ป.6  ประจำปีการศึกษา 2558 

วันที่  18 พ.ค. 58 * เปิดภาคเรียนที่ 1/58 ทุกระดับชั้น

 

กิจกรรมน้องๆอนุบาล
icon

      

     


icon

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

  

 

คนเก่ง ศ.ร.ว.

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย(30/7/57)

ผู้ช่่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูสายใจ  เถื่อนสว่าง   (29/8/57)

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.