ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot
**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

 

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

         

                        

 


 

 

 

      แจ้งผลการสอบนักเรียนระดับชั้นประถม  4- 6  ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ประจำปีการศึกษา 1/2558

     กำหนดการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2558  

              ►  ตารางกำหนดการสอบปลายภาค 1/2558

             ►  ตารางอ่านหนังสือสอบปลายภาค 1/2558

    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี/โท ประจำปีการศึกษา 2557   

   **นักเรียนติดต่อรับใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี/โทได้ที่ห้องธุรการ ภายในเดือน กันยายน 2558 ค่ะ  

   **นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2/2558  วันจันทร์ที่  2 พฤศจิกายน  2558**

   

   

ข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
icon

ประจำเดือน  ธันวาคม  58

วันที่  4 ธ.ค. 58 *กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่  7 ธ.ค. 58 *หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

วันที่  9-11 ธ.ค. 58 * กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (ป.6 ) ณ  บ้านริมน้ำ   จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่  10 ธ.ค.  58 * หยุดวันรัฐธรรนูญ

วันที่  11-12 ธ.ค. 58 *  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ( ป.5 ) ณ  เมืองโบราณ   จ.  สมุทรปราการ

วันที่  30 ธ.ค. 58* กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน  58

วันที่  2  พ.ย. 58 * เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2558  (ทุกระดับชั้น)

วันที่  7  พ.ย. 58* ผู้ปกครองพบครูประชั้นรับผลการเรียนพร้อมอุดหนุนอาหารเสริม ระดับชั้น อนุบาล-ป.6

วันที่ 19 พ.ย. 58* กิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล 

วัันที่  20 พ.ย. 58 * กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถม 1-6

 

 

กิจกรรมน้องๆอนุบาล
icon

      

     


icon

วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

  

 

คนเก่ง ศ.ร.ว.

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย(30/7/57)

ผู้ช่่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูสายใจ  เถื่อนสว่าง   (29/8/57)

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.