ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
bulletกระทรวงเทคโนโลยี ฯ
bulletนานาสาระ กับ เด็กดีดอทคอม
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
dot
Link เว็บการศึกษา
dot


เพิ่มเพื่อน**โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา Sirinusornvithaya Shcool**

 

 วีดีโอแนะนำโรงเรียน

         

                        

                

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ โดย โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

              

                           ********************************************************************************

                                           

  

    

 *เดือน มีนาคม 60 *

วันที่ 1 มี.ค. 60 * นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ  ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/59  (นักเรียนระดับชั้น ป.1-5 หยุด)

วันที่  2  มี.ค.60 * นักเรียนระดับ ป.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 4 มี.ค. 60 * กิจกรรม"รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย อ.3" / "กิจกรรมงานปิดภาคศิรินุสรณ์สัมพันธ์"

วันที่ 7 มี.ค. 60 * นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  ดูรายละเอียดแจ้งผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

วันที่ 8 มี.ค. 60 * สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ป.4-6 / นักเรียนระดับชั้น ป.3 (สอบ  NT )

วันที่ 25 มี.ค. 60* นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 และ ประถม 1-5 พบครูประจำชั้นเพื่อรับสมุดรายงานผล/ผู้ปกครองทุกระดับชั้นรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ (ภาคเรียน 2/59)

วันที่  27 มี.ค.60 * ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล / นักเรียน ป.6 (รุ่น 21 )  รับเอกสาร ปพ.6 

วันที่  29 มี.ค. 60 *เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน  (SUMMER) 60

*เดือน กุมภาพันธ์ 60 *

วันที่ 4  ก.พ. 60 * นักเรียน ระดับชั้น ป.6  สอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2559

วันที่ 15-17  ก.พ. 60 * งานวันวิชาการ ระดับอนุบาล-ประถม

วันที่ 23 ก.พ. 60 * นักเรียนชั้น ป.1-2 สอบอ่านออกเขียนได้ (ข้อสอบ สพฐ)

วันที่  24  ก.พ.  60 * นักเรียนชั้น ป.3-4 สอบอ่านออกเขียนได้ (ข้อสอบ  สพฐ )  / นักเรียนชั้น ป.6 สอบปลายภาคเรียน 2/59

วันที่ 27 ก.พ. 60 * ช่วงเช้า นักเรียน ป.2,4,5 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ( ข้อสอบ สพฐ)   ช่วงบ่าย นักเรียนระดับชั้น ป.1-6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/59  

วันที่ 28 ก.พ. 60 * นักเรียนระดับชั้น ป.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่  2/59  (นักเรียนชั้น ป.6  หยุด)           **กิจกรรมน้องๆอนุบาล**

                     

 วีดีโอกิจกรรมกลุ่มสาระต่างๆ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.